Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Apie programą

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa skiriama sveikos bendravimo kultūros ir vaikų emocinės ir socialinės kompetencijos ugdymui. Šios programos pagalba sustiprinamos vaikų ir jaunuolių socialinės ir emocinės kompetencijos, ugdomi jausmų atpažinimo, reguliacijos, pykčio kontrolės bei brandesnių sprendimų priėmimo įgūdžiai.Svarbu, kad VEIK programoje ugdomi vaikų įgūdžiai ir elgesys taptų visos mokyklos palaikoma norma, todėl joje daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui tarp moksleivių, tėvų, mokytojų ir mokyklos administracijos. Mokyklos bendruomenė, tėvai yra ne tik supažindinami su VEIK programos pagrindiniais principais, bet ir turi galimybę kai kuriuos kompetencijų ugdymo pratimus (pvz., pykčio ratas, tinkamų sprendimų priėmimas konfliktinėse situacijose) išbandyti praktiškai.

VEIK metodą gali taikyti tik parengti VEIK vadovai. Kiekvienoje mokykloje, kuri nori taikyti šią prevencinę programą, turi būti apmokyti bent du švietimo pagalbos specialistai / mokytojai dirbti su VEIK programa (VEIK grupes vaikams ir jaunuoliams turi vesti 2 VEIK vadovai). VEIK vadovai aprūpinami metodine medžiaga, jiems teikiama metodinė pagalba.

VEIK metodas išsiskiria aiškia struktūra bei įdomiomis ir patraukliomis vaikams ir jaunuoliams veiklomis. Šis metodas sukonstruotas taip, jog vaikai ir jaunuoliai užsiėmimų metu įgytą patirtį galėtų pritaikyti savo kasdienėje aplinkoje. Kita svarbi VEIK metodo veiklos dalis – klaidingų įsitikinimų atpažinimas, padedantis ne tik geriau suprasti, dėl ko kyla jausmai ir kaip juos suvaldyti, bet ir skatinantis brandesnės moralinės atsakomybės augimą. Svarbi yra ugdymo aplinka, grįsta skatinimo, o ne bausmių sistema. Įgūdžių mokymasis vyksta tokia tvarka: įgūdis apibrėžiamas, aptariama jo nauda, VEIK vadovai pademonstruoja įgūdį, VEIK vadovai padeda vaikams pasirengti įgūdžio atlikimui (vaidmenų žaidimui), vaikai paeiliui poromis pristato įgūdį vaikų grupėje. Kiekvieną įgūdį vaikai išmoksta atlikti tinkamai ir praktikuoti namuose bei klasėje, padedant tėvams ir mokytojams. Atliekant vaidmenų žaidimus vaikas yra drąsinamas, stebimi net menkiausi jo elgesio ar savijautos pokyčiai, už pastangas bei aktyvumą vaikai sulaukia staigmenų. Pozityvumas bei sėkmės patyrimas skatina vaiką pakartoti išbandytus elgesio modelius ar būdus tvarkytis su klaidingais įsitikinimais, ir vėl pajusti aplinkos pastiprinimą bei patirti sėkmę. Užsiėmimų metu vaikai mokomi stebėti savo emocines būsenas, atpažinti ir įvardinti jausmus, fiziologinius jausmų signalus, stiprinti savitvardą ir impulsų kontrolę, laikytis ribų, ugdyti moralinę atsakomybę ir priimti tinkamus sprendimus kasdienėse situacijose.

VEIK ugdymo programos trukmė 12 mokymo dienų (96 ak. val.): 4 seminarų ciklai po 3 dienos po 8 ak. val.), iš jų 44 ak. val. teorinės, 52 ak. val. praktinės.

VEIK programos dalys:

  • VEIK programos teoriniai pagrindai ir taikymas vaikų švietimo ir ugdymo įstaigose / VEIK vadovų psichologinių žinių ir techninių įgūdžių stiprinimas.
  • Socialiniai įgūdžių ir jausmų atpažinimo ugdymas.
  • Stiprių jausmų atpažinimas ir valdymas.
  • Sprendimų priėmimas kasdienėse situacijose.

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.