Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

2016-03-10. Darbas su vaikais ir jaunimu: saugus ir lygiavertis santykis įgalina

Vienas iš Vyriausybės prioritetų yra užtikrinti geresnes sąlygas vaikams ir jaunimui iš šeimų, gaunančių mažesnes pajamas, laisvalaikio užimtumą ir vasaros poilsį, plėtojant VDC, AJC, AJE[1] tinklą.

Nuo 2014 m. VšĮ Šeimos santykių institutas kartu su partneriu VšĮ „Actio Catholica Patria“ įgyvendina projektą „VDC, VDC su AJE, AJC darbuotojų ir savanorių kompetencijų kėlimas“. Projekto tikslas - padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę. Šio tikslo Šeimos santykių institutas siekė organizuodamas 10 dienų (80 ak. val.) mokymus VDC, AJC, AJE darbuotojams ir savanoriams, dirbantiems su rizikos grupės vaikais ir jaunimu. Mokymų programa buvo parengta vadovaujantis daugiau negu dešimties metų psichosocialinio darbo su vaikais / jaunimu ir jų šeimomis bei savanoriškos veiklos organizavimo patirtimi bei sisteminiu požiūriu. Programa siekiama suteikti dalyviams ne tik teorijos žinių, bet ir stiprinti praktinius darbo su vaikais / jaunuoliais įgūdžius, bendradarbiavimo ir vadybos gebėjimus, skatinti mokymų dalyvių profesinį ir asmeninį augimą. Mokymų programos strategija nukreipta į galimybių sudarymą jaunam augančiam žmogui sukurti ryšį su rūpestingais suaugusiaisiais, įgyti įgūdžių ir kompetencijų, kad jis galėtų užaugti aktyviu bendruomenės nariu. Šioje programoje pateikiamas ir požiūris į darbą su vaikais / jaunimu ir darbo su vaikais / jaunuoliais metodų. Dar vienas reikšmingas darbo su vaikais ir jaunuoliais aspektas yra ne tik pačių vaikų / jaunuolių įgalinimas, bet ir jų šeimų įtraukimas į pagalbos procesą, ir ypač pozityvios tėvystės gebėjimų stiprinimas.

Mokymai vyko Lietuvos regionų centruose: Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Telšiuose, Utenoje, Vilniuje. Nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2016 m. vasario mėn. mokymuose dalyvavo 344 darbuotojai ir savanoriai (iš jų 227 VDC darbuotojai ir savanoriai, 117 AJC/AJE darbuotojų ir savanorių).

Dešimt dienų VDC, AJC, AJE darbuotojai ir savanoriai gilino žinias apie vaiko raidą ir prisirišimą, emocijų atpažinimą ir valdymą, mėgino į save pažvelgti vaikų ir jaunuolių akimis, mokėsi, kaip sukurti palankią aplinką, kurioje vaikas ar jaunuolis galėtų atvirai išreikšti savo norus, mintis, jausmus. Mokymų dalyviai turėjo galimybę aptarti sudėtingesnius praktinius atvejus, išgirsti ne tik grupės dalyvių įžvalgas, bet ir lektorių praktines rekomendacijas.

Dar vienas mokymų akcentas – dalinimasis gerąja patirtimi ir bendradarbiavimo skatinimas. Mokymų grupės organizuotos taip, kad jose galėjo dalyvauti skirtingų regionų ir vietovių (pavyzdžiui, kaimo ir miesto) VDC, AJC ir AJE darbuotojai bei savanoriai, turintys skirtingą išsilavinimą bei darbo patirtis. Dalyviai įgijo unikalios patirties, dalinosi darbo patirtimi ir metodais, o kai kurie centrai ir erdvės užmezgė bendradarbiavimo ryšius.

Dalyviai svarstė, ar pakanka suteikti fizinę erdvę (patalpas) ir užtikrinti tik pagrindinius vaikų bei jaunuolių poreikius (maistas, saugi aplinka), norint jiems padėti atrasti savo kūrybines galias, norą ir įkvėpimą gyvenime pasiekti trokštamų tikslų, nelaukiant kol kiti tuo pasirūpins. Daugumos dalyvių nuomone, bazinių poreikių tenkinimas yra būtina, tačiau nepakankama sąlyga vaikams mokytis savarankiškumo ir atsakomybės. Dalyviai patvirtinto mokymuose išgirstą žinią, kad dirbant su vaikais ir jaunimu yra svarbus dialogas ir bendradarbiavimas tarp darbuotojų, vaikų ir jaunimo, kuriant kartu taisykles, numatant galimas pasekmes, planuojant veiklas. Tik jausdamasis saugus ir lygiavertis jaunas žmogus gali būti aktyvus ir naudingas savo bendruomenei.

Mokymų pabaigoje dauguma dalyvių minėjo, kad mokymų metu įgytos žinios ir patirtis keitė jų požiūrį – vaikams ir jaunimui būtina leisti daryti pasirinkimus, tuo pačiu darbuotojams išlaikant priežiūrą ir kontrolę. Dalyviai įžvelgė, kad mokymų metu įgijo ne tik naujų darbo su vaikais ir jaunimu metodų. Įgytos žinios padeda jiems labiau pasitikėti savo jėgomis ir atliekamais darbais, ir ne tik teikti kokybiškesnes paslaugas, bet susivienijus su kitomis institucijomis, tapti keičiančia visuomenės nuostatas bei stiprinančia vaiko ir šeimos gerovę jėga.

Mokymų programos naudą paliudija ir išaugęs mokymų poreikis. Baigiantis projektui, organizuojama papildoma mokymų grupė, kurioje dalyvaus apie 26 dalyvius.[1] VDC, AJC, AJE – vaikų dienos centras, atviras jaunimo centras, atvira jaunimo erdvė.

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.