Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Apie programą

Porų ir šeimos psichoterapijos mokymų programą organizuoja ir vykdo Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas, bendradarbiaujant su užsienio šalių partneriais. Šeimos santykių institutas 2013 m. sausio mėn. tapo asocijuotu, 2018 m. tikruoju Europos Šeimos psichoterapijos Asociacijos mokymo įstaigų  (EFTA-TIC) nariu, o parengta mokymų programa yra patvirtinta šios asociacijos taryboje ir atitinka Europos Šeimos Psichoterapijos Asociacijos mokymo reikalavimus. Sėkmingai baigusieji visą mokymų programą gauna Šeimos santykių instituto mokymų programos baigimo pažymėjimą. Programa vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Programos tikslas - parengti specialistus, gebančius taikyti sistemines idėjas psichoterapinėje praktikoje su poromis, šeimomis ir didesnėmis sistemomis.

Programa vadovaujasi prielaidomis, kad:

  • Socialinio konteksto reikšmės suvokimas psichoterapijoje yra vienas iš svarbiausių mokymo aspektų, nes įvairiuose kontekstuose tiek stebėtojai, tiek dalyviai nuolat kuria prasmes, panaudodami įvairius kontekstus, pertvarkydami aplinką ir save.
  • Asmenys, poros ir šeimos gyvena skirtinguose socialiniuose kontekstuose ir nuolat susiduria su stresą keliančiais netikėtumais, naujais raidos iššūkiais, sociokultūriniais, politiniais ir ekonominiais veiksniais, kurie tapti varžančiais arba praturtinančiais jų galimybes sėkmingai dalyvauti socialiniame gyvenime. Pokyčiuose psichoterapeutui atsiranda erdvė tyrinėti ir pažinti kaip kiekvieno asmens, poros ir šeimos gyvenimą veikia kintantis požiūris į šeimos instituciją ir kaip vystoma santykių įvairovė.
  • Sisteminis požiūris į asmens, poros ir šeimos sunkumus bei specializuotas pasirengimas praplečia psichosocialines pagalbos teikėjų profesines galimybes.

Programa skirta: visų specialybių gydytojams, psichologams, slaugytojams ir socialiniams darbuotojams, įgijusiems magistro laipsnį, gydytojams rezidentams, psichologijos ir socialinio darbo magistro studijų studentams.

Programos koncepcija

Pagrindinė sisteminės porų ir šeimos psichoterapijos mokymo programos nuostata yra įsitikinimas, kad geriausias išmokimo būdas yra patyriminio mokymosi ir teorijos žinių bei asmeninės patirties integracija. 

Mokymų programa sudaryta, vadovaujantis šiomis vertybėmis, idėjomis ir įsipareigojimais:

  • Sisteminėmis socialinio konstrukcionizmo idėjomis pažinimą vertinančiomis pažinimą kaip socialinės sąveikos produktą. Dėl šios priežasties pažinimas suprantamas kaip daugiau subjektyvus nei objektyvus ir teisingas. Psichoterapeutai, tyrinėdami klientų patirtis, neturi vadovautis išankstinėmis nuostatomis, o būti žingeidūs ir įvertinti galimą asmeninės patirties poveikį psichoterapeuto-kliento santykiui.
  • Daugiakultūriniu/tarpkultūriniu požiūriu į asmens ir šeimos raidą, domėjimusi skirtumų/skirtingumo, istorijos, kalbos ir galios sampratų įvairove ir jų įtaka žmonių gyvenimui bei kritiniu požiūriu į teoriją ir praktiką, vertinant lyčių, rasės, klasės skirtumus ir nelygybės klausimus ir taikant nediskriminuojančią darbo su savo klientais praktiką. Nėra nė vienos teorijos, modelio ar įrankio, kuris paaiškintų visą santykių prigimties kompleksiškumą. Mokymų programos esmė yra stiprinti dalyvių gebėjimus taikyti teorijos žinias paliekant erdvę abejonėms ir klausimams.
  • Dėmesiu bendruomenės poreikiams, socialinės atsakomybės ir pokyčių skatinimo nuostatomis, raginančiomis prisidėti prie socialinės gerovės augimo bei visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo.
  • Psichoterapeuto asmeniniu augimu, padedančiu jiems atskleisti savo dar nepažintas asmeninio gyvenimo istorijas, apimant kultūrinį tapatumą ir patirtis, ir atveriančiu naujas psichoterapinio darbo su klientu perspektyvas.

Mokymo programos trukmė ir apimtis. Mokymai vyksta Mokymai vyksta 4 metus. 10 ciklų per metus, sausio – birželio mėn., rugsėjo - gruodžio (ketvirtadieniais–penktadieniais), viso 2800 val. Teorijos ir technikų mokymasis (555 val.), asmeninė patirtis terapiniuose procesuose (250 val.), praktinis darbas su poromis / šeimomis supervizoriaus priežiūroje (600 val., iš jų profesinė priežiūra 150 val.*), individualus darbas su teorine ir praktine medžiaga, rašto darbai (1235 val.), baigiamasis rašto darbas (160 val.).

*  75 val. profesinės priežiūros dalyvis moka papildomai. 

Mokymų programos turinys:

Pirmi metai.
SPT.01. Įvadas į šeimos konsultavimą ir psichoterapiją.
SPT.02. Šeimos ekologija sisteminiu ir raidos požiūriu.
SPT.03. Sistemos, sisteminis mąstymas ir etika. 

Antri metai.
SPT.04. Šeimos psichoterapijos mokyklos: teorijos ir intervencijos.
SPT.05. Santykių poroje ir šeimoje samprata.
SPT.06. Tyrimai šeimos psichoterapijoje.

Treti metai.
SPT.07. Šeimos vertinimas, hipotezės kėlimas, psichoterapijos proceso planavimas.
SPT.08. Šeimos psichoterapijos technikos.
SPT.09. Šeimos psichoterapija dirbant su vaikais ir paaugliais.

Ketvirti metai.
SPT.10. Santuokos ir porų psichoterapija.
SPT.11. Artumas ir seksualumas.
SPT.12. Psichopatologija ir sistemos.  

Norintys tęsti mokymąsi trečiais, ketvirtais metais, mokymų dalyviai privalo turėti galimybę dirbti su poromis ir šeimomis.

Mokymosi metodai: teorija ir metodologija (paskaitos, seminarai, rašto ir savarankiški darbai); klinikinės patirties ugdymas (simuliacijos pratimai su ir be video analizės, klinikinė praktika su individualia ir grupės profesine priežiūra taikant video ir atvejo analizę, ko-terapija). Asmeninis augimas (genograma, refleksijų grupė, išeitinės ir dabartinės šeimos analizė, profesinio augimo grupės).

Programos lektoriai: programos lektoriai yra patyrę psichoterapeutai ir supervizoriai iš Lietuvos ir Italijos Milano sisteminės mokyklos.
Psichiatrė-psichoterapeutė, šeimos psichoterapeutė, šeimos mediatorė Roma Šerkšnienė
Psichiatrė-psichoterapeutė, šeimos psichoterapeutė, šeimos mediatorė Vaiva Bingelienė
Psichiatrė-psichoterapeutė, šeimos psichoterapeutė Birutė Kazilionytė 
Psichologė-psichodramos terapeutė, šeimos mediatorė Rasa Pietarienė 
Socialinis darbuotojas, šeimos psichoterapeutas Gedas Malinauskas 
Psichologė-psichoterapeutė Eglė Zubienė;
Gydytojas psichoterapeutas Olegas Lapinas; 
Klinikinė socialinė darbuotoja, psichologė, šeimos psichoterapeutė Cecilia Edelstein (Italija) 
Psichologė, šeimos psichoterapeutė Umberta Telfener (Italija)
Vaikų psichiatras, šeimos psichoterapeutas Mauro Mariotti (Italija)
Vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė Nicoletta Modena (Italija)
Grupinės analizės terapeutės Eglė Paužienė ir Rasa Kazlauskienė 

Sėkmingai įvykdžiusiems visus porų ir šeimos psichoterapijos mokymo programos kvalifikacinius reikalavimus, apgynus baigiamąjį rašto darbą, įteikiamas mokymų programos baigimo pažymėjimas.

Mokymų vieta: Šeimos santykių institutas, L. Zamenhofo g. 9, 44287, Kaunas.

Mokymų laikas: 1 kartą per mėnesį, ketvirtadieniais - penktadieniais (sausio - birželio mėn.)

Mokymų pradžia: vyksta registracija į IV mokymų grupę (planuojama mokymų pradžia 2019 m. II pusmetis). Mokymų kaina 1 metams – 1480 Eur.

RegistracijaRegistruojantis būtina pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką. Kandidatai bus kviečiami atrankiniam pokalbiui (kaina - 25 Eur) 

Detalesnė informacija tel. 8 37 750 935, mob. +370 697 23 995, el. paštu zivile.keryte@ssinstitut.lt

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.