Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Vaiko emocinių kompetencijų ugdymas

Emocijos ir emociniai gebėjimai pradeda vystytis kartu su žmogaus atėjimu į šį pasaulį. Esant normaliai raidai ikimokyklinio amžiaus vaikai jau geba atpažinti kitų žmonių pagrindines emocijas, toliau vystosi gebėjimas atpažinti ir sudėtines emocijas, reguliuoti savo emocines reakcijas. Vaiko emocinės kompetencijos vystymuisi ypatingos reikšmės turi bendravimas šeimoje, tarpusavio santykių kokybė, saugi ir palaikanti aplinka.

Mokslininkai nustatė, kad vaikai stokojantys emocinės kompetencijos pasižymi prastesne akademine adaptacija (blogiau mokosi, praleidinėja pamokas). Šie vaikai patiria sunkumų atpažįstant bendraamžių ir valdant savo emocijas, o tai juos skatina elgtis agresyviai. Kaip šios problemos sprendimą VšĮ Šeimos santykių instituto specialistai sukūrė netradicinio mokymo modelį VEIK (Vaikų Emocinės Išraiškos Kontrolė), kuris yra paremtas ilgamete jų patirtimi, įvairiais psichologijos teoriniais modeliais, iš Norvegijos specialistų perimtu ART (Aggression Replacement Trainings) metodu.

VEIK modelis gali:

  • Padėti vaikams suprasti, kad yra ryšys tarp minčių, jausmų ir elgesio;
  • mokyti vaikus stebėti savo emocines būsenas, atpažinti ir įvardinti jausmus, fiziologinius jausmų signalus;
  • stiprinti savitvardą ir impulsų kontrolę, parodant būdus, kaip galima nukreipti impulsyvų elgesį socialiai priimtina linkme;
  • mokyti laikytis ribų;
  • ugdyti atsparumą stresui;
  • lavinti gebėjimą suprasti kitus žmones, mokyti atjausti (tam reikia išmokti klausytis kitų);
  • keisti nepriimtiną elgesį tinkamu;
  • ugdyti moralinę atsakomybę;
  • mokyti ieškoti tinkamų problemų sprendimų.

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programos dalyviai

VEIK programą yra išklausę šių mokyklų švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai*:

Druskininkų „Atgimimo" vidurinė mokykla

Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla

Klaipėdos Tauralaukio pagrindinė mokykla

Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla

Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla

Trakų rajono Trakų vidurinė mokykla

Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla

Viešoji įstaiga Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Viešoji įstaiga Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Kauno Aušros gimnazija

Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija

Kauno šv. Pranciškaus mokykla

Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla

Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla

KTU Vaižganto progimnazija

Kauno raj. Vandžiogalos gimnazija

Kauno raj. Zapyškio vidurinė mokykla

Garliavos Jonučių gimnazija

Garliavos J. Lukšos gimnazija

Mokymų programoje dalyvavo po 2 specialistus iš kiekvienos mokyklos.

10 pirmųjų mokyklų išklausė VEIK programą įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuotą projektą „Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“ (2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonė Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“)

10 kitų mokyklų išklausė VEIK programą pagal projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (projekto vykdytojas – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras).

VEIK programa yra taikoma įvairiuose įstaigos vykdomuose projektuose, skirtuose darbui su vaikais. Institutas taip pat organizuoja VEIK grupes vaikams (apie renkamas VEIK grupes galite teirautis telefonu 8 37 750935 arba el. paštu pagalba@ssinstitut.lt).  

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.