Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Socialinio darbuotojo konsultavimas ir pagalba

Socialinis darbas – tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti savo socialines problemas pagal jų galimybes ir jiems dalyvaujant, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jų atsakomybę, pagrįstą asmens, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimu.

Šeimos santykių institute dirbantys socialiniai darbuotojai konsultuoja asmenis ir šeimas, kurie iš dalies ar visiškai neturi ar yra praradę gebėjimus ir galimybes rūpintis savimi ir savo šeimos gerove bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinė pagalba gali būti:

  • a) informacijos apie esamas socialinės paramos sistemos galimybes, įstaigoje teikiamas psichosocialines paslaugas teikimas;
  • b) konsultacijų, kaip spręsti šeimoje esančias problemas, teikimas, kartu ieškomas veiksmingas problemų sprendimo būdas (vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo, integracijos į darbo rinką ir visuomenę ir pan.);
  • c) tarpininkavimas ir klientų atstovavimas kitose institucijose;
  • d) socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Socialine veikla siekiama ne tik spręsti kilusias socialines krizes, bet ir užkirsti kelią asmens, šeimos ar bendruomenės kompleksinių problemų kilimui. Socialiniai darbuotojai siekia sudaryti asmeniui (šeimai) sąlygas ugdyti ar stiprinti galimybes ir gebėjimus spręsti savo socialines problemas, užmegzti ir palaikyti ryšius su aplinka, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.