Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Projektas "Vaikų psichikos sveikatos gerinimas: mokomės spręsti sunkumus kartu" (2016-2017)

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas

Projekto pavadinimas: „Vaikų psichikos sveikatos gerinimas: mokomės spręsti sunkumus kartu“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. spalio mėn. – 2017 m. rugsėjo mėn. (12 mėn.)

Projekto tikslas – stiprinti vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir vykdyti savižudybių prevenciją, taikant ankstyvosios intervencijos priemones Kauno apskrities (Kauno m., Kauno raj., Jonavos raj., Prienų raj., Raseinių raj., Kaišiadorių raj., Kėdainių raj.) gyventojams. 

Pasiekti projekto tikslai ir rezultatai:

 • Vaikai ir jų šeimos nariai gavo kompleksinę psichosocialinę pagalbą (konsultavimas, vaikų ir tėvų įgūdžių stiprinimo grupės);
  * 100 vaikų ir jų šeimos narių (180 tėvų) buvo suteiktos individualios psichologo / vaikų ir paauglių psichiatro bei šeimos konsultanto konsultacijos (viso suteikta paslaugų 1200 val.).  
  * 50 vaikų mokėsi bendravimo, bendradarbiavimo, jausmų atpažinimo, pykčio valdymo ir konfliktų sprendimo įgūdžių programoje „Sustoju, pagalvoju, veikiu“ (pravestos 5 grupės po 24 val., viso 120 val.);
  * 92 tėvai mokėsi kitų vaikus drausminimo būdų, mokėsi kaip bendrauti su vaikais, ugdyti jų socialines, emocines ir mokymosi kompetencijas (pravestos 5 grupės po 24 val., viso 120 val.);
 • Sustiprėjo specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, gebėjimai palaikyti vaikų emocines, kompetencijas, problemų sprendimo ir pykčio valdymo įgūdžiai konfliktinėse situacijose (pravestos 3 mokymų grupės po 4 dienas (32 val.), mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius - 62 asm.)
 • Sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimo tinklas padėjo pamatus efektyvesniam komandiniam darbui, užtikrinančiam visapusį pagalbos šeimoms teikimą ir vaiko apsaugą (pravesti 3 apskritieji stalai po 3 val., viso 9 val., renginiuose dalyvavusių asmenų sk. – 88 asm.,)
 • Vyko viešinimo renginiai, skirti vaikų psichikos sveikatos stiprinimui: organizuoti sveikatinimo renginiai psichikos sveikatos dienai ir socialinei akcijai „Apsaugok mano vaikystę“ paminėti; įvyko 20 seminarų–diskusijų paaugliams apie jų išgyvenamus jausmus Kauno apskrities mokyklose ir gimnazijose; parengti ir publikuoti trys straipsniai; parengti ir išdalinti leidiniai, skirti paaugliams „Sveika, paauglyste!“ ir tėvams „Apie vaikų ir paauglių psichikos sutrikimus“ (renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius - 426 asm.)
 • Atliktas projekte vykdytų prevencinių priemonių / paslaugų efektyvumo ir pritaikomumo vertinimas. Skaityti

Viso renginiuose dalyvavusių asmenų sk. – 998 asm. Įvykusių renginių skaičius – 137 renginiai.

Projekto nauda ir pridėtinė vertė:

 • Taikant ankstyvąsias prevencijos ir intervencijos priemones bei vykdant savižudybių prevenciją sustiprėjo Kauno apskrityje gyvenančių vaikų ir paauglių psichikos sveikata.
 • Atliktas projekto metu vykdytų veiklų / prevencinių priemonių vertinimas patvirtino suteiktų paslaugų momentinį efektyvumą, kuris užtikrina partnerystėje pasiektų rezultatų ilgalaikį naudojimą ir tęstinumą.
 • Vaikų psichikos sveikatos ir su ja susijusių problemų viešinimas padidino visuomenės narių pasitikėjimą valstybės vykdoma vaiko ir šeimos gerovės politika bei jos vykdomomis priemonėmis. 

Projektą finansavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas (LR Sveikatos apsaugos ministerija).

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.