Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Projektas "Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“ (2010 - 2012)

2010 m. lapkričio 25 d. – 2012 m. gegužės 25 d. Šeimos santykių institutas vykdydamas ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“ (Projektas finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“) 10-yje Lietuvos mokyklų pasiūlė praktiškai įdiegti netradicinį ugdymo modelį VEIK bei sukurti bendradarbiavimą tarp mokinių, tėvų, mokytojų ir nevyriausybinių organizacijos narių. Šis sprendimo būdas suteikė galimybę siekti teigiamo poveikio kuriant saugią aplinką mokyklose.

Kaip gimė VEIK?

Šeimos santykių instituto specialistai jau seniai susidūrė su mūsų visuomenėje plintančiu reiškiniu: didelė dalis tėvų ir mokytojų, bendraudami su vaikais, nežino, ką daryti su vaikų bendravimo įgūdžių stoka, agresyviu elgesiu, negebėjimu pasielgti brandžiai ir atsakingai įvairiose gyvenimo situacijose. Vis daugiau tėvų kreipdavosi ir kreipiasi į specialistus psichologinės pagalbos, kuomet išgirsta iš mokytojų, kad jų vaikas nemoka bendrauti su bendraamžiais, nemoka prašyti ir atsiprašyti, atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai, mušasi su kitais vaikais, šaiposi iš jų arba pats patiria patyčias, nebenori lankyti mokyklos ir pan. Vis garsiau kalbama apie tai, kad vaikai mokyklose mokomi matematikos, kalbų, istorijos, geografijos ir kitų bendro lavinimo dalykų, tačiau vis dar mažai yra suteikta erdvės mokyti vaikus, o šiems išmokti, socialinių įgūdžių, valdyti savo stiprias emocijas, ieškoti brandesnių išeičių iš situacijų, susidūrus su kasdienėmis problemomis. Šeimos santykių instituto specialistų patirtis dirbant su vaikais Psichosocialinės reabilitacijos vaikų dienos centre bei teorinės žinios apie tai, kaip išmokstama socialaus elgesio, ART (Agresijos pakeitimo mokymai) metodikos įsisavinimas ir leido sukurti programą VEIK, kuri sėkmingai taikoma Šeimos santykių instituto vaikų dienos centre, o taip pat diegiama Lietuvos mokyklose. Šiuo metu programa taikoma 10-14 metų vaikams, šiuose Lietuvos miestuose: Klaipėdoje (Klaipėdos Tauralaukio progimnazijoje), Panevėžyje (Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje), Marijampolėje (Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinėje mokykloje), Druskininkuose (Druskininkų „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje), Trakuose (Trakų vidurinėje mokykloje), Šiauliuose (Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje), Utenoje (Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinėje mokykloje), Kaune (Kauno Kazio Griniaus pagrindinėje mokykloje), Pagėgiuose (Piktupėnų pagrindinėje mokykloje), Telšiuose (Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje).

Kokių tikslų siekiama taikant mokyklose programą VEIK?

Pirmiausia, siekiama, kad vaikai suprastų ryšį tarp minčių, jausmų ir elgesio. Jie mokomi laikytis ribų, stiprinti savitvardą ir impulsų kontrolę. Vaikai pradeda stebėti savo emocines būsenas, atpažinti ir įvardinti jausmus, jie mokosi nepriimtiną elgesį keisti priimtinu. VEIK šūkis: “Sustoju, pagalvoju, veikiu” atspindi esminę programos idėją. Juk tam, kad pasielgtum išmintingai, reikia sustoti ir pagalvoti prieš veiksmą.

Kaip VEIK įdiegiama mokyklose?

12 dienų mokymų programoje dalyvavo po du specialistus iš kiekvienos mokyklos. Mokymų metu specialistai įgijo žinių apie VEIK teorinius pagrindus bei mokėsi VEIK grupių vedimo metodikos patys būdami tiek vadovų, tiek vaikų vaidmenyse. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo gana paprasta, kaip pavyzdžiui, paprašyti leidimo ar suvaldyti savo pyktį, pareikalavo iš kiekvieno mokymų dalyvio įsigilinimo ir atidumo bei sugebėjimo ieškoti ir rasti pozityvių elgesio aspektų kitame žmoguje. Juk, kad vaikas išmoktų bendravimo įgūdžių, vadovas turi žingsnis po žingsnio vesti jį mokymosi keliu.

Programos įdiegimas neapsiribojo vien specialistų mokymu, kaip jiems vesti VEIK vaikų grupes. Dalis mokytojų iš kiekvienos mokyklos taip pat susipažino su VEIK programa tam, kad mokyklos aplinka taptų kuo palankesne kiekvienam vaikui, kuris dalyvaus VEIK grupėje. Mokytojai dalyvavo seminaruose, kur įgijo žinių, kaip agresyvus elgesys keičiamas socialiai priimtinu bei kaip skatinti tinkamas vaikų elgesio apraiškas mokykloje. Dar reikėtų paminėti, kad Kauno mieste į mokymus įsijungė tėvai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, kurie mokosi, kaip palaikyti ir skatinti vaikų socialinius įgūdžius. Kuo didesnė vaiko aplinkos dalis mokės elgtis ir elgsis socialiai priimtinu būdu, tuo sėkmingiau vaikas įgys taip jam naudingų bendravimo įgūdžių.

O kas toliau?

Projekto įgyvendinimo metu 10-yje Lietuvos mokyklų vyko VEIK vaikų grupės. Šias grupes lankė ir baigė 250 bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių. VEIK grupių vadovai mokyklose jau džiaugiasi pirmaisiais rezultatais ir mato teigiamus pokyčius vaikų elgesyje. Grupių vedimą koordinavo ir prižiūrėjo Šeimos santykių instituto specialistai. Tam, kad išaugtų gražus augalas, reikalinga rūpestinga priežiūra. Tikimės, kad VEIK augalai skleisis ir augs mokyklose savarankiškai.

Daugiau informacijos apie VEIK modelį: www.veikmetodas.lt

     

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.