Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Apie mus

Tvirtesnė šeima, brandesnė visuomenė.

Misija

Mes gimstame iš mamos ir tėčio, jų pagalba mokomės augti ir pažinti pasaulį, būti vaikais, svajoti, laikytis taisyklių, bendrauti, kurti, dirbti, tapti asmenybėmis, susitikti vieni su kitais, sukurti šeimas ir auginti naujas kartas. Šis gyvybės ratas sukasi nenutrūkstamai: vienos kartos užauga, subręsta ir augina naujas kartas. Šeimos santykių instituto misija - padėti tėvams tapti geresniais tėvais, vaikams augti ir išgyventi sunkumus bei krizes, poroms rasti būdus kalbėtis ir išgirsti vienas kitą, įvairių sričių specialistams, dirbantiems su šeimomis, suteikti žinių. Visa, kas svarbu ir naudinga šeimai, yra svarbu mums.

Tikslai

Pagrindinis įstaigos tikslas – rūpintis visapusiška šeimos gerove ir jos gyvenimo kokybe. Gerovė apima fizinę, emocinę, socialinę ir darbinę asmens veiklą.

Papildomi tikslai:

Rengti kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus specialistams ir paskaitas visuomenei

Šviesti visuomenę ir ypač jaunąją kartą, leidžiant mokslinę-pažintinę literatūrą apie sveiką gyvenseną bei psichikos sveikatos priežiūrą.

Mažinti socialinę atskirtį bei moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą, skatinant šeimos gyvenimo ir darbo suderinamumą.

Svarbiausi faktai ir datos

 • 2001 m. Romos Šerkšnienės, Birutės Kazilionytės, Gedo Malinausko ir Dariaus Leskausko iniciatyva įsteigta nevyriausybinė ne pelno organizacija – viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas. Pagrindinis organizacijos tikslas rūpintis visos šeimos psichine sveikata, įvairių krizių, ištinkančių šeimą, įveikimu bei prevencija ir šeimos vertybių stiprinimu visuomenėje. Pradėtos teikti psichosocialinės paslaugos (individuali psichoterapija, šeimos psichoterapija, suaugusių, vaikų ir paauglių psichiatro konsultavimas ir gydymas, psichologo ir socialinio darbuotojo konsultavimas ir pagalba ir t.t.)
 • 2002 m. remiant Kauno miesto savivaldybei ir Atviros Lietuvos fondui Šeimos santykių institutas įkuria pirmąjį Lietuvoje Psichosocialinės reabilitacijos vaikų dienos centrą Kauno miesto ir rajono socialinės rizikos grupės vaikams, turintiems socialinių, psichologinių ir kitokių problemų bei jų šeimoms. Nuo 2003 m. iki 2018 m. pab. Psichosocialinės reabilitacijos vaikų ir paauglių dienos centro veiklą finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
 • 2003 m. įgyvendinant Atviro Lietuvos fondo, PHARE 2003 BAS ir 2000 Access programas plėtėsi Psichosocialinės reabilitacijos vaikų ir paauglių dienos centro teikiamos paslaugos vaikams ir jų šeimos nariams. Vaikų, lankančių dienos centrą tėvams, pradėta taikyti šeimos psichoterapija, pradėti vesti tėvystės įgūdžių užsiėmimai.
 • 2004 m. įstaiga įtraukta į institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikaciją, tobulinimo sąrašą.
 • 2004 - 2005 m. Šeimos santykių instituto darbuotojai bendradarbiaujant su Kauno medicinos universiteto Šeimos medicinos klinika vykdė Įvadinį šeimos psichoterapijos kursą studentams.
 • 2005 – 2008 m. kartu su partneriais Kauno miesto savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo universitetu ir Kauno ryšininkų mokykla vykdytas Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL vystymo bendrijos projektas „Dirbk Lietuvoje: bedarbių jaunų žmonių, ketinančių išvykti į užsienį, integravimosi į Lietuvos darbo rinką galimybių plėtra, išsaugant socialinį kapitalą – šeimą“, kuris suteikė galimybę teikti nemokamas paslaugas platesnei Šeimos santykių instituto klientų grupei, įtraukiant ir kitas socialines problemas patiriančius asmenis.
 • 2006 m. sustiprinta įstaigos darbuotojų kvalifikacija, materialiniai ir metodiniai ištekliai įgyvendinant PHARE 2003 BAS programos finansuojamą projektą „Bendradarbiavimo abipus sienos stiprinimas ir pasikeitimas gerąja patirtimi tarp Kauno ir Stokholmo regionų socialinės srities įstaigų“ (įsigyti relaksacijos terapijai naudojami čiužiniai, vaizdo kamera, namų kino sistema, kompiuteriai ir multimedijos įranga).
 • 2007 m. Šeimos santykių institutas tapo metodiniu centru ir periodiškai organizuoja socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo kursus įvairiomis temomis.
 • 2008 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto psichologijos klinika ir Socialinio darbo institutu dėl galimybės studentams atlikti mokomąją praktiką įstaigoje.
 • Nuo 2008 m. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos programa. „Pagalba įtėviams ir globėjams – pagalba vaikams“.
 • Nuo 2008 m. teikiama nemokama kompleksinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų šeimos nariams (Vykdant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą).
 • Nuo 2008 m. teikiama nemokama pagalba nuo smurto nukentėjusioms moterims ir vyrams smurtautojams (Vykdant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą).
 • 2009 m. įgyvendintas projektas, įgyta nauja metodika darbui su agresyviais vaikais. Atliktas efektyvumo tyrimas.
 • 2010 m. vykdytas projektas, kurio metu vyko mokymai Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams
 • Nuo 2010 m. teikiama nemokama pagalba šeimoms, išgyvenančioms krizes (Vykdant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą).
 • 2009 – 2012 m. įgyvendinti projektai, kurių metu sukurti ir išbandyti veiklos modeliai socialiniams darbuotojams, darbui su rizikos šeimomis, ir vaikų globos namų darbuotojams, su vaikų globos namų auklėtiniais. Atlikti veiklos modelių efektyvumo vertinimai.
 • 2010 m. – 2012 m. įgyvendintas projektas vaikų emocinės išraiškos kompetencijos ugdymo programa 10 – yje Lietuvos miestų. Sukurta svetainė: www.veikmetodas.lt
 • 2012 m. pradėtas įgyvendinti projektas, skirtas ilgalaikiams bedarbiams, moterims, grįžtančioms į darbo rinką po ilgesnės pertraukos, socialiniams pašalpų gavėjams, socialinės rizikos šeimoms ir vaikams.

Istorija

1998 metais psichiatrės-psichoterapeutės Romos Šerkšnienės iniciatyva Kauno medicinos universiteto klinikose buvo įkurtas Psichiatrijos klinikos Vaikų ir paauglių sektorius. Jame vaikams ir jų šeimoms buvo teikiama įvairiapusė pagalba. Tačiau institucinė pagalba yra tik viena iš galimų pagalbos formų šeimoms visuomenėje. Taip gimė idėja 2001 m. įkurti Šeimos santykių institutą, kuris padėtų šeimai ir jos nariams ištikus krizei.

Įstaigos darbuotojų skaičius plėtėsi kartu su įstaigos teikiamų paslaugų plėtra ir augančių klientų skaičiumi. Stebint didėjantį klientų, kuriems reikalinga pagalba, skaičių, Įstaiga nuo 2002 metų, vykdo įvairias programas, remiamas Kauno miesto savivaldybės, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos Sąjungos fondų, kurios užtikrina Kauno miesto ir rajono gyventojams galimybę gauti teikiamas paslaugas nemokamai.

2002 m. Šeimos santykių institute atidarytas pirmasis Lietuvoje Psichosocialinės reabilitacijos vaikų dienos centras vaikams, turintiems socialinių, psichologinių ir kitokių problemų. Psichosocialinės reabilitacijos vaikų dienos centras užmezgė tvirtus bendradarbiavimo saitus su Kauno miesto ir Kauno rajono vaiko teisių apsaugos skyriais, Kauno miesto Socialinių paslaugų skyriumi, Kauno miesto Psichikos sveikatos centrais, Kauno miesto mokyklomis ir darželiais.

Nuolat plečiamas ir stiprinimas bendradarbiavimo tinklas su Kauno miesto ir rajono bendruomenėmis parodė, kad trūksta paslaugų visai šeimai. Besikeičianti visuomenė, kintančios vertybės ir augantis teikiamų paslaugų poreikis koregavo ir praplėtė Instituto veiklos gaires. Nuo 2008 m. pradėtos vykdyti trys naujos veiklos kryptys (teikiama kompleksinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų šeimos nariams bei moterims, nukentėjusioms nuo smurto ir vyrams smurtautojams; taip pat vykdoma globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimas ir atranka) kurių teikiamos paslaugomis gali naudotis ne tik Kauno miesto ir rajono, bet ir Kauno apskrities gyventojai.

Prioritetinė Šeimos santykių institutas veiklos kryptis yra pagalba visai šeimai.

Šeimos santykių instituto darbuotojai tiki, kad įvairių sričių specialistų, dirbančių su vaikais ir šeimomis, profesinės kompetencijos sustiprinimas ir kvalifikacijos kėlimas yra svarbi dalis kuriant sveiką, saugią ir draugišką aplinką šeimai, todėl viena iš pagrindinių savo veiklos gairių laiko ir metodinės veiklos įgyvendinimą Lietuvoje. Šeimos santykių institute veikia biblioteka, kurioje mokymuose dalyvaujantys specialistai gali rasti įvairios literatūros sukauptos per įstaigos gyvavimo laikotarpį. 2007 m. Šeimos santykių institutas tapo metodiniu centru ir organizuoja socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo kursus. Daugiau apie akredituotas programas ir mokymus specialistams skiltyje Žinios ir mokymai.

Šiuo metu Šeimos santykių institute dirba 17 etatinių darbuotojų. Institutas teikia socialinę, psichologinę, psichiatrinę ir psichoterapinę pagalbą, vykdo mokymus specialistams, organizacijoms, šeimoms ir vaikams.

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.