Praleisti navigacijos meniu

Šeimos Santykių Institutas

In English

Vaikų ir paauglių dienos centras

Psichosocialinės reabilitacijos vaikų ir paauglių dienos centras – tai kompleksinė pagalba šeimai. Paslaugas gauna ne tik dienos centrą lankantys vaikai, bet ir jų šeimos nariai. Dienos centrą lankančių vaikų ir paauglių tėvai taip pat įsipareigoja ir patys dalyvauti tėvams skirtose tėvystės įgūdžių grupėse, lankytis individualiose psichoterapeutų, psichologų konsultacijose.

VšĮ Šeimos santykių institute nuo 2003 metų veikia Psichosocialinės reabilitacijos vaikų ir paauglių dienos centras, kuriame dirba kvalifikuotų specialistų komanda. Vaikų dienos centrą lankantys vaikai ne tik smagiai leidžia laiką grupėje, bet ir dalyvaudami įvairiose veiklose mokosi naujų įgūdžių, bendravimo ir bendradarbiavimo, taip pat organizuoja įvairias šventes ir renginius, kurių tikslas stiprinti ir plėtoti darnius tarpusavio santykius natūralioje aplinkoje, ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius, mokytis spręsti realiame gyvenime kylančias konfliktines situacijas.

Sukurta aplinkos terapija padeda kiekvienam vaikui atskirai ir vaikų grupei bendrai saugiai jaustis, moko suvokti elgesio pasekmes ir sąmoningai rinktis tinkamus elgesio būdus bei įgyti įgūdžių, būtinų socialinei kompetencijai atkurti. Socialinė kompetencija – tai žmogaus įgūdžiai ir gebėjimai, kurie būtini, norint susidoroti su pareigomis, būdingomis konkrečiam jo gyvenimo etapui. Grupinio darbo metu siekiama, kad vaikai tarpusavyje bendradarbiautų, mokoma objektyviai vertinti problemas ir jas spręsti tinkamais būdais, ugdoma pagarba ir tolerancija kitam žmogui, skatinama savianalizė, savo jausmų bei emocijų atpažinimas. Jau kelerius metus šiame dienos centre yra taikomas VEIK metodas, kuriuo vaikai ir paaugliai grupinių užsiėmimų metu mokosi atpažinti, pozityviai išreikšti savo pyktį, tinkamų socialinių ir bendravimo įgūdžių, spręsti įvairias konfliktines situacijas, kuriuose išryškėja vertybių vaidmuo.

Vaikų ir paauglių dienos centras – tai kompleksinė pagalba šeimai. Paslaugas gauna ne tik dienos centrą lankantys vaikai, bet ir jų šeimos nariai. Dienos centrą lankančių vaikų ir paauglių tėvai taip pat įsipareigoja ir patys dalyvauti tėvams skirtose tėvystės įgūdžių grupėse, lankytis individualiose psichoterapeutų, psichologų konsultacijose.

Vaikų dienos centras yra finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, siekiant suteikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Šiuo projektu yra siekiama teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, tuo būdu mažinant jų socialinę atskirtį ir didinant integracijos į visuomenę galimybes. Ši kompleksinė psichoterapinė, socialinė pagalba teikiama socialinės rizikos ir socialines pašalpas gaunančioms šeimoms ir jų vaikams.

Šiuo metu pagalba vaikams teikiama keturiose grupėse – intensyviosios, palaikomosios pagalbos (visų amžiaus grupių vaikams (nuo 6 iki 18 m.)), užimtumo ir laisvalaikio praleidimo grupė paaugliams bei profesinio orientavimo grupė paaugliams. 

Intensyvioje pagalbos grupėje šeimai teikiamos paslaugos:

 • pykčio kontrolės bei socialinių įgūdžių stiprinimo užsiėmimai vaikams, vedami pagal VEIK metodiką;
 • grupinės terapijos seansai vaikams;
 • tėvystės įgūdžių grupė;
 • meno ir žaidimų terapijos, komandinių įgūdžių, savęs pažinimo užsiėmimai vaikams;
 • individualios psichologo, šeimos psichoterapeuto konsultacijos vaikams ir tėvams.

Palaikomosios pagalbos grupėje teikiamos tos pačios paslaugos kaip ir intensyviosios pagalbos grupėje, tik mažesnio intensyvumo:

 • pykčio kontrolės bei socialinių įgūdžių stiprinimo užsiėmimai vaikams, vedami pagal VEIK metodiką
 • grupinės terapijos seansai vaikams;
 • tėvystės įgūdžių grupė;
 • psichologo, psichoterapeuto konsultacijos vaikams ir tėvams;
 • meno ir žaidimų terapijos, komandinių įgūdžių, savęs pažinimo užsiėmimai vaikams, pamokų ruoša.

Užimtumo ir laisvalaikio praleidimo grupėje paaugliams:

 • grupinės terapijos seansai;
 • tėvystės įgūdžių grupė;
 • bendrų veiklų ir laisvalaikio organizavimas.

Profesinio orientavimo grupė paaugliams:

 • užsiėmimai paaugliams, skirti susipažinti su profesijomis, apsvarstyti savo profesinio pasirinkimo galimybes.
Apie naujų grupių formavimą vaikų ir paauglių Psichosocialinės reabilitacijos dienos centre ir registracija atrankinėms konsultacijoms skelbiama Naujienose.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės nurodytu telefono numeriu bei elektroniniu paštu, tel. 8-37750935, el. p. pagalba@ssinstitut.lt.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto partneriai:
Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius
Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

Psichologinė pagalba internetu

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.