Skip navigation

Institute of Family Relations

Lietuviškai

Integration to labor market project “ I CAN”

Projekto tikslas – vykdyti kompleksinį socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų ugdymą ir profesinį orientavimą, įtraukiant socialinių, darbinių ir profesinių įgūdžių ugdymą bei pagalbą įsidarbinant.

Jei Jūs turite sunkumų grįžtant į darbą po ilgalaikės pertraukos, šis projektas padės geriau suprasti save, efektyviau spręsti problemas bei suteiks galimybę įgyti papildomų profesinių įgūdžių.

Projekte nemokamos kompleksinės paslaugos teikiamos:

  • socialinės rizikos arba be tėvų globos likusiems vaikams (nuo 16 metų),
  • moterims, po ilgesnės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką,
  • socialinės rizikos šeimoms,
  • ilgalaikiams bedarbiams ar pašalpų gavėjams.

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys paprastai turi žemą motyvaciją mokytis ar dirbti, jų kvalifikacija yra nepakankama darbo rinkai, žema savivertė ir pasitikėjimas savo jėgomis, stokoja socialinių ir bendrųjų įgūdžių, socialinio atsparumo. Todėl labai svarbus nuosekli, kompleksinė pagalba šiems asmenims, rengiantis integracijai į darbo rinką.

Projektu siekiama gerinti tikslinės grupės asmenų motyvaciją, pasirengimą ir galimybes integracijai į darbo rinką. Tai yra įgyvendinama suteikiant kompleksines paslaugas:

  • profesinis orientavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir konsultavimas
  • bendrųjų ir profesinių įgūdžių ugdymas
  • praktika ir tarpininkavimas įsidarbinant

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013m.Žmogiškųjų plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03 priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Projekto partneriai:

  1. Kauno Vilijampolės bendruomenės centras „ Veršva“
  2. UAB „Maxima“
  3. UAB „Angliškas stilius“

Visi norintys gauti daugiau informacijos apie projektą arba dalyvauti projekte prašome kreiptis telefonu +370 37 750935 arba rašykite el. paštu. pagalba@ssinstitut.lt

Psychological help online

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Enter text