Skip navigation

Institute of Family Relations

Lietuviškai

Children day center

VšĮ Šeimos santykių institute nuo 2003 metų veikia Vaikų ir paauglių dienos centras, kuriame dirba kvalifikuotų specialistų komanda. Vaikų dienos centrą lankantys vaikai ne tik smagiai leidžia laiką grupėje, bet ir dalyvaudami įvairiose veiklose mokosi naujų įgūdžių, bendravimo ir bendradarbiavimo, taip pat organizuoja įvairias šventes ir renginius, kurių tikslas stiprinti ir plėtoti darnius tarpusavio santykius natūralioje aplinkoje, ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius, mokytis spręsti realiame gyvenime kylančias konfliktines situacijas.

Sukurta aplinkos terapija padeda kiekvienam vaikui atskirai ir vaikų grupei bendrai saugiai jaustis, moko suvokti elgesio pasekmes ir sąmoningai rinktis tinkamus elgesio būdus bei įgyti įgūdžių, būtinų socialinei kompetencijai atkurti. Socialinė kompetencija – tai žmogaus įgūdžiai ir gebėjimai, kurie būtini, norint susidoroti su pareigomis, būdingomis konkrečiam jo gyvenimo etapui. Grupinio darbo metu siekiama, kad vaikai tarpusavyje bendradarbiautų, mokoma objektyviai vertinti problemas ir jas spręsti tinkamais būdais, ugdoma pagarba ir tolerancija kitam žmogui, skatinama savianalizė, savo jausmų bei emocijų atpažinimas. Jau kelerius metus šiame dienos centre yra taikomas ART metodas, kuriuo vaikai ir paaugliai grupinių užsiėmimų metu mokosi atpažinti, pozityviai išreikšti savo pyktį, tinkamų socialinių ir bendravimo įgūdžių, spręsti įvairias konfliktines situacijas, kuriuose išryškėja vertybių vaidmuo.

Vaikų ir paauglių dienos centras – tai kompleksinė pagalba šeimai. Paslaugas gauna ne tik dienos centrą lankantys vaikai, bet ir jų šeimos nariai. Dienos centrą lankančių vaikų ir paauglių tėvai taip pat įsipareigoja ir patys dalyvauti tėvams skirtose tėvystės įgūdžių grupėse, lankytis individualiose psichoterapeutų, psichologų konsultacijose.

Vaikų dienos centras yra finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, siekiant suteikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Šiuo projektu yra siekiama teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, tuo būdu mažinant jų socialinę atskirtį ir didinant integracijos į visuomenę galimybes. Ši kompleksinė psichoterapinė, socialinė pagalba teikiama VTAS ir kitų organizacijų nukreiptiems bei ieškantiems pagalbos vaikams ir jų šeimoms:

 • socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms;
 • vaikams su elgesio ir/ar emocijų problemomis;
 • vaikams, kurių šeimos patekusios į krizę (pvz., tėvų skyrybos, bedarbystė, žalingi įpročiai);
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų ilgai uždarbiauja užsienyje ir jų šeimos modelis sugriuvęs;
 • vaikams, kurių šeimoje vienas iš asmenų serga psichikos liga.

 Šiuo metu pagalba vaikams teikiama dviejuose grupėse - intensyviosios ir palaikomosios pagalbos.

Intensyvioje pagalbos grupėje taikoma:

 • pykčio kontrolės bei socialinių įgūdžių stiprinimo užsiėmimai, vedami pagal ART metodiką;
 • grupinės terapijos seansai vaikams ir tėvams;
 • meno ir žaidimų terapijos, komandinių įgūdžių, savęs pažinimo užsiėmimai vaikams;
 • individualios psichologo, šeimos psichoterapeuto konsultacijos vaikams ir tėvams.

 Palaikomosios pagalbos grupėje taikoma:

 • grupinės terapijos seansai vaikams;
 • psichologo, psichoterapeuto konsultacijos vaikams ir tėvams;
 • meno ir žaidimų terapijos, komandinių įgūdžių, savęs pažinimo užsiėmimai vaikams.

Psychological help online

Skype
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Enter text